Sly a Bill Conti - skladateľ hudby k Rockymu
Sly and Bill Conti - conposer of music for Rocky